ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง
ชื่อเรื่อง การสร้างชุดฝึกทักษะวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หัวเรื่อง โรงเรียนพร้าววิทยาคม;การเดินสายไฟฟ้า -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่;ช่างไฟฟ้า -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฌ, 99 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [51]-54
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541