ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ฉัตรชัย เรืองมณี
ชื่อเรื่อง การศึกษากระบวนการเรียนแบบรอบรู้โดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่องแสงธรรมชาติสำหรับการถ่ายภาพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หัวเรื่อง การสอนด้วยอุปกรณ์;การเรียน;นักเรียน -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ฏ, 224 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [121]-126
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538