ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปรานอม มณี
ชื่อเรื่อง กระบวนการอบรมคุณธรรมแก่นักเรียนของโบสถ์คาทอลิกพระคริสต์แสดงองค์ ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Process of moral training for students at epiphany catholic church Fang, Chiang Mai province
หัวเรื่อง โรงเรียนคาทอลิก -- เชียงใหม่;นิกายคาทอลิก -- การศึกษา
จำนวนหน้า ฏ, 121 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม บรรณานุกรม: แผ่น 88-90;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555