ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประดิษฐ์พร ดิษบรรจง
ชื่อเรื่อง การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนากระบวนการทางสถิติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ = Use of integrated learning activities to develop statistical procedures of Mathayom Suksa 3 students at Uttaradit school, Uttaradit province
หัวเรื่อง การศึกษาขั้นมัธยม -- อุตรดิตถ์;กิจกรรมการเรียนการสอน
จำนวนหน้า ฎ, 107 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 74-79
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555