ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นันทพร บุญพรหม
ชื่อเรื่อง การจัดการเรียนรู้สาระหน้าที่พลเมืองเรื่อง การเลือกรับวัฒนธรรมสากลโดยใช้กระบวนการคิดวิพากษ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ = Learning management of civics strand on acceptance of international cultures by using critical thinking process of Mathayom Suksa 3 students at Wachirawit School, Chiang Mai province
หัวเรื่อง โรงเรียนวชิรวิทย์ -- เชียงใหม่;สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่;หน้าที่พลเมือง
จำนวนหน้า ฏ, 226 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาารสอนสังคมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 83-86
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556