ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มัสลิน ธิอูป
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกการคิดเชิงอนาคต เรื่อง อาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ = Development of futuristic thinking exercises on ASEAN for Prathom Suksa 6 students, Varee Chiang Mai school
หัวเรื่อง โรงเรียนวารี (เชียงใหม่);สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);กลุ่มประเทศอาเซียน
จำนวนหน้า ซ, 147 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 83-84
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556