ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิศาธร ทนุกิจ
ชื่อเรื่อง การเดาและการอนุมานความหมายคำศัพท์เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Guessing and inferencing of vocabulary meaning to enhance English reading ability and vocabulary retention among Mathayom Suksa 5 students
หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);ภาษาอังกฤษ -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
จำนวนหน้า ซ, 97 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 51-56
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555