ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดวงเด่น บุญชุม
ชื่อเรื่อง ผลการสอนแนวสมดุลภาษาเพื่อฝึกทักษะทางภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย = Effects of balance literacy teaching approach on practicing Thai language skills of Mathayom Suksa 1 students, Mae Lao Wittayakom school, Mae Lao district, Chiang Rai province ดวงเด่น บุญชม
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย;โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
จำนวนหน้า ฎ, 183 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 67-71
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555