ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จ้าว, เฉวีย
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและการรับรู้การเรียงลำดับของคำขยายนามในภาษาไทย ของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง = Error analysis and perception of word-order of Thai language modifiers for Chinese students studying Thai as second language จ้าว เฉวีย
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา);ภาษาไทย -- การใช้ภาษา;นักศึกษาต่างชาติ
จำนวนหน้า ซ, 97 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 45-47
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555