ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง หลัว, เยี่ยน
ชื่อเรื่อง การสร้างแบบฝึกการเขียนสะกดคำ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ = Construction of spelling exercises to develop Thai writing skill of the Chinese students learning Thai as a foreign language เยี่ยน หลัว
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา;ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา);ภาษาไทย -- การใช้ภาษา;ภาษาไทย -- การเขียน;นักศึกษาต่างชาติ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ซ, 56 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 34-35
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556