ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อำภา มาลูน
ชื่อเรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พิการข้อเข่าเสื่อม บ้านปากพวกใต้ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ = Participatory process to improve the quality of life of elderly patients with osteoarthritis in Ban Pak Phuak Tai, Den Chai district, Phrae province
หัวเรื่อง ผู้สูงอายุ -- แพร่;คุณภาพชีวิต;ข้อเสื่อม;ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
จำนวนหน้า ฌ, 108 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 89-93
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557