ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิตราภรณ์ บุญทวี
ชื่อเรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมด้านการป้องกันโรคของผู้ประกอบอาชีพช่างแกะสลักไม้ บ้านกิ่วแลน้อยและกิ่วแลหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Participatory process in disease prevention of wood carvers of Ban Kewlae Noi and Kewlae Luang, San Pa Tong District, Chiang Mai Province ;Participatory process in disease prevention of wood carvers of Ban Kewlae Noi and Kewlae Luang, San Pa Tong District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรคเกิดจากอาชีพ;ช่างไม้ -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ซ, 80 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 69
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557