ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จุรีภรณ์ อิ้มพัฒน์
ชื่อเรื่อง กระบวนการส่งเสริมการดูแลตนเองร่วมกับการประคบสมุนไพรในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย = Self care promotion process and herbal compression among low back pain persons, Mae Khao Tom sub-district, Mueng Chiang Rai distirict
หัวเรื่อง ปวดหลัง -- ผู้ป่วย -- เชียงราย;ปวดหลัง -- ผู้ป่วย -- การดูแล;การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- เชียงราย;การรักษาด้วยสมุนไพร
จำนวนหน้า ฒ, 180 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 124-127
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557