ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นลินทิญา นวฐิติกุล
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการเลือกซื้อของในชีวิตประจำวันของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยผ่านสถานการณ์จริง = Developing consumer skills in daily life of a child with intellectual disabilities through situated learning
หัวเรื่อง เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้;การศึกษาพิเศษ
จำนวนหน้า ฌ, 167 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาพิเศษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 125-127
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556