ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธวัชชัย กูลนรา
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น = Participation of community and local administrative organization in the conservation and promotion of local cultures and traditions
หัวเรื่อง การอนุรักษ์วัฒนธรรม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน;การอนุรักษ์วัฒนธรรม -- ไทย (ภาคเหนือ);การพัฒนาชุมชน
จำนวนหน้า ฏ, 93 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ)) --มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 90-92
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555