ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุทธิวรรณ พลชำนิ
ชื่อเรื่อง กระบวนการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักศึกษาต่างชาติชาวจีนที่กำลังเรียนระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม่ = Learning processes and life styles of Chinese students studying at the undergraduate level in Chiang Mai province
หัวเรื่อง นักศึกษาต่างชาติ -- เชียงใหม่;การศึกษาในต่างประเทศ -- เชียงใหม่;นักศึกษา -- จีน
จำนวนหน้า ญ, 128 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 124-127
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556