ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เกศราภรณ์ วรรธนะปสาสน์
ชื่อเรื่อง การสร้างแบบวัดทักษะปฏิบัติในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Construction of science laboratory skill test for Prathom Suksa 6
หัวเรื่อง วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);การประเมินผลทางการศึกษา;โรงเรียน -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฏ, 135 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 119-121
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556