ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชัฎนันท์ อูปคำ
ชื่อเรื่อง การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาเอกชน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Kindergarten education management of private educational institutions, San Kamphaeng district, Chiang Mai province
หัวเรื่อง การศึกษาขั้นอนุบาล -- สันกำแพง (เชียงใหม่);การศึกษาขั้นก่อนประถม -- สันกำแพง (เชียงใหม่);การเรียน;การสอน
จำนวนหน้า ฏ, 146 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 107-109
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา บัณฑิตศึกษา 2556