ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กชพรรณ กันทาทอง
ชื่อเรื่อง การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่อง การสร้างแบบฝึกหัดด้วยโปรแกรมแฟลช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ = Construction of e-learning courseware titled creation of exercise with flash program for Mathayom Suksa 5 students, Navamindarajudis Phayap school
หัวเรื่อง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ;การเรียนการสอนผ่านเว็บ;การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์;คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน;เทคโนโลยีทางการศึกษา -- เชียงใหม่;แฟลช (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
จำนวนหน้า ฐ, 167 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 122-125
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556