ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Boorapa Singha
ชื่อเรื่อง Maximal congruences on some semigroups = สมภาคใหญ่สุดเฉพาะกลุ่มบนกึ่งกรุปบางชนิด
หัวเรื่อง Semigroups;Algebra
จำนวนหน้า v, 36 p.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2006
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Mathematics
โน้ต Thesis (Master of science (Mathematics) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 35
ภาษา English
ปีการศึกษา 2006