ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วราวุธ จันทรส
ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบุตำแหน่งหนังสือสำหรับ ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง = Developing program for identifying book location for Boonchoo Treethong library of Thammasat University Lampang Center
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ;ห้องสมุด -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จำนวนหน้า ฐ, 137 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 95-100
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556