ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กลวัชร คล้ายนาค
ชื่อเรื่อง การสร้างพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงเพื่อส่งเสริมารศึกษาสถาปัตยกรรมไทย : กรณีศึกษาเรือนไทลื้อ = The creation of virtual museum for promoting education in thai architecture : A case study of thai lue house
หัวเรื่อง สถาปัตยกรรมไทย;สถาปัตยกรรมไทย -- การศึกษาและการสอน;พิพิธภัณฑ์ -- การออกแบบ;เรือนไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ก-ฑ, 99 แผ่น. : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 84-86
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551