ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปรีดาพร ไวทยการ
ชื่อเรื่อง การออกแบบแผนที่ชุมชนเชิงวัฒนธรรม:การศึกษาความสัมพันธ์ของมิติเวลาและวิถีชีวิตชุมชนกาดหลวง จังหวัดเชียงใหม่ = Cultural community mapping design: A study on relationship between timeline and the local way of life in Kad Luang, Chaing Mai
หัวเรื่อง เชียงใหม่ -- ประวัติศาสตร์ -- แผนที่;เมือง -- เชียงใหม่;ตลาด -- เชียงใหม่;ชุมชน
จำนวนหน้า ฏ, 136 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 114-116
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554