ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กรณ์ดนัย วิทยานุการุณ
ชื่อเรื่อง การออกแบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้เรื่องเรือนกาแล = Information design for managing knowledge of Kalae house
หัวเรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์;เว็บไซต์ -- การออกแบบ;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ;เรือนกาแล
จำนวนหน้า ญ, 139 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 105-108
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551