ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เอม อึ้งจิตรไพศาล
ชื่อเรื่อง การพัฒนากระบวนการออกแบบลักษณะตัวละครการตูนไทยสําหรับสื่อแอนิเมชั่น = Development of Design Process for Thai cartoon characters for animation media
หัวเรื่อง ตัวละครและลักษณะนิสัย;การ์ตูน;การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์;ภาพยนตร์การ์ตูน
จำนวนหน้า ฐ, 158 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [148]-152
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552