ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สรัญญา ภักดีสุวรรณ
ชื่อเรื่อง การออกแบบลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ของจังหวัดมหาสารคาม ในบริบทวัฒนธรรมร่วมสมัย = Pattern กesign for Mud Mee Silk Fabrics of Maha Sarakham Province in Contemporary Culture Context
หัวเรื่อง ผ้าไหม -- มหาสารคาม;ผ้ามัดหมี่;ผ้า -- การออกแบบ;การออกแบบลายผ้า
จำนวนหน้า ด, 211 แผ่น. : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 174 - 178
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552