ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ลัทธวัฒน์ สอนศรีนุสรณ์
ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา เรื่อง กลองสะบัดชัย = Knowledge management of lanna local wisdom concerning the Klong Sabad Chai
หัวเรื่อง การจัดการฐานข้อมูล;เว็บไซต์ -- การออกแบบ;ระบบ การจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิปัญญาพื้นบ้าน -- ไทย (ภาคเหนือ);กลองสะบัดชัย
จำนวนหน้า ฒ, 186 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [131]-134
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552