ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เมทินี น้อยเรือน
ชื่อเรื่อง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ = Social interaction and illness of the elderly in the Elder Welfare Development Centre, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่;ผู้สูงอายุ -- การสงเคราะห์ -- เชียงใหม่;ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ญ, 93 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 89-92
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555