ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นินนาท ธนวิชญกุล
ชื่อเรื่อง ความเสี่ยงทางสุขภาพของชาวสวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี = Health risk of orchard farmers in Chanthaburi Province
หัวเรื่อง เกษตรกร -- สุขภาพและอนามัย;เกษตรกร -- การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ;การสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ;สารเคมีทางการเกษตร;ชาวสวน -- จันทบุรี
จำนวนหน้า ญ, 155 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 149-154
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552