ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สงกรานต์ จันต๊ะคาด
ชื่อเรื่อง ไทยพลัดถิ่นภาคเหนือ : คนไร้สัญชาติที่เป็นยิ่งกว่าพลเมือง = Thai Plad Tin Phak Nuea : active citizen without citizenship
หัวเรื่อง กลุ่มชาติพันธุ์ -- พะเยา;กลุ่มชาติพันธุ์ -- ไทย (ภาคเหนือ);ชนกลุ่มน้อย -- ไทย (ภาคเหนือ);ลื้อ;ไทยวน
จำนวนหน้า ฐ, 156 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสังคมศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสังคมศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 136-146
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558