ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Natlita Thummarungsan
ชื่อเรื่อง Synthesis and Electrochromic properties of conductive Polyaniline = การสังเคราะห์และสมบัติอิเล็กโทรโครมิกของพอลิอะนิลีนนาไฟฟ้า
หัวเรื่อง Nanostructured materials;Polyaniline -- Analysis;Electrochromic -- Analysis
จำนวนหน้า n, 81 p. : ill., tabel
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Industrial Chemistry
โน้ต Thesis (Master of science (Industrial Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 64-69
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2014