ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง หฤทัย บัวเขียว
ชื่อเรื่อง ฉันไม่มีความรู้? เสียงจากเรื่องราวว่าด้วยชีวิตจริงของผู้หญิงคนหนึ่งภายใต้ปิตาธิปไตยไร้พรมแดน = Am I ignorant? hearing a woman's voice through her life story under the unlimited boundary of patriarchy
หัวเรื่อง สตรี -- ภาวะสังคม;สตรี -- สถานภาพทางกฎหมาย;สิทธิสตรี
จำนวนหน้า ฎ, 150 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสตรีศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสตรีศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 144-149
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553