ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง แพรดี มณีรัตนวงศ์สิริ
ชื่อเรื่อง กระบวนการสร้างตัวตนของนักบวชคาทอลิกหญิงปกาเกอะญอคนหนึ่งในบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย = The Process of self construction of a Pga Knyau Catholic's nun in the contest of Thai social transformation
หัวเรื่อง นักบวช;มิชชันนารี -- ไทย -- แง่สังคม;คริสต์ศาสนิกชน;การเปลี่ยนแปลงสังคม -- ไทย
จำนวนหน้า ฐ, 187 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสตรีศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสตรีศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [181]-186
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553