ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุลีคร พรมวงสา
ชื่อเรื่อง สงคราอินโดจีนกับความสัมพันธ์หญิง-ชาย ค.ศ.1955-1975: ประสบการณ์ตรงของ แม่ยิง เซียงขวาง = Indochina War and gender relations, A.D. 1955-1975: the real experience of Xiengkhuang women
หัวเรื่อง สงคราอินโดจีน;สตรี
จำนวนหน้า ฎ, 188 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสตรีศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสตรีศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [180]-187
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551