ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิตรานุช ปานขาว
ชื่อเรื่อง ผู้หญิงมอญกับพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับผี : กรณีศึกษาชุมชนมอญ บางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี = The Mon Women and spirit cults : a case study of Bangkhanmak community, Mueang Lop Buri District, Lop Buri Province
หัวเรื่อง สตรี;มอญในประเทศไทย;มอญ -- ลพบุรี;ผี -- พิธีกรรม
จำนวนหน้า ฑ, 163 แผ่น : ภาพประกอบ + ดีวีดี 1 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสตรีศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสตรีศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [153]- 161
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551