ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศรีสุวรรณ วรบุตร
ชื่อเรื่อง เพศภาวะ เพศวิถี และเอชไอวีเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสังคมอาข่า: กรณีศึกษาโครงการพัฒนาจากต่างประเทศ ในเมืองสิงและเมืองลอง แขวงหลวงน้ำทา = Gender, sexuality and HIVAIDSSTD & in Akha society: case study of a foreign development project in Mueang Sing and Mueang Long, Luang Namtha Province Advisor
หัวเรื่อง อาข่า -- สุขภาพและอนามัย;โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์;อาข่า -- ภาวะสังคม
จำนวนหน้า ฏ, 132 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสตรีศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสตรีศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [129]-132
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551