ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทัศนลักษณ์ วงศ์สุริยศักดิ์
ชื่อเรื่อง ความซับซ้อนของความสัมพันธ์เชิงอำนาจเรื่องความรุนแรงในครอบครัว : กรณีการทำร้ายทางเพศและทางร่างกายในกฎหมายไทย = The complexities of power relation in family vinlence : cases of sexual and physical assaults in Thai law
หัวเรื่อง ความรุนแรงในครอบครัว;ครอบครัว;ความรุนแรง
จำนวนหน้า ญ, 256 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสตรีศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสตรีศึกษา) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 247 - 255
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553