ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง หวัง, หยวนหยวน
ชื่อเรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการรระหว่างไทย-จีน : กรณีศึกษา การเรียนการสอนภาษาจีน ในสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย = Academic cooperation between Thailand and China : A Case study of Chinese language teaching in the universities in Chiang Mai and Chiang Rai หวัง หยวนหยวน
หัวเรื่อง ความช่วยเหลือทางการศึกษา -- ไทย;ความช่วยเหลือทางการศึกษา -- จีน;การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา -- ไทย;การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา -- จีน;สถาบันอุดมศึกษา -- เชียงใหม่;สถาบันอุดมศึกษา -- เชียงราย
จำนวนหน้า ฏ, [127] แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา))-- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 123-126
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551