ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภูมิชณุตธ์ อุดก๋าธง
ชื่อเรื่อง กระบวนการสร้างอำนาจเชิงอุดมคติของร่างทรงเทพฮินดูในพื้นที่พหุวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ = Process of making ideological authority of Hindu god mediums in multicultural space of Chiang Mai Province
หัวเรื่อง พหุวัฒนธรรม;อำนาจ
จำนวนหน้า ฎ, 105 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 94-100
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558