ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธนะกฤษฎิ์ เยี่ยมกมลวรชาติ
ชื่อเรื่อง การให้ความหมายพระคู่บ้านคู่เมือง : กรณีศึกษาพระบางและพระพุทธรูปอื่น ๆ ในสังคมเมืองหลวงพระบางในช่วง พ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบัน = Meaning of sacred Buddha images : a case study of Phra Bang and other Buddha images in Luang Phra Bang society during the years 1975 to present
หัวเรื่อง พระพุทธรูป;พุทธศาสนา -- สัญลักษณ์
จำนวนหน้า ฎ, 138 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 133-137
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551