ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กรรณิกา เพชรแก้ว
ชื่อเรื่อง การค้าและการขนส่งทางเรือในแม่น้ำโขง : ผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย = Trade and shipping in the Mekong River: their impact on Thai business operators
หัวเรื่อง การค้า -- เชียงราย;การขนส่งทางน้ำ -- เชียงราย;ผู้ประกอบการ -- เชียงราย;แม่น้ำโขง
จำนวนหน้า ฏ, 139 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 117-121
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547