ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดวงฤดี บุรกสิกร
ชื่อเรื่อง นโยบายด้านประชากร : กรณีศึกษาด้านการวางแผนครอบครัว และภาวะเจริญพันธุ์เปรียบเทียบไทย-ลาว
หัวเรื่อง การวางแผนครอบครัว -- ไทย;การวางแผนครอบครัว -- ลาว;ภาวะเจริญพันธุ์ -- ไทย;ภาวะเจริญพันธุ์ -- ลาว
จำนวนหน้า ฐ, 118 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 105-112
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545