ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง หทัยรัตน์ มั่นอาจ
ชื่อเรื่อง การสร้างอุดมการณ์ชาติเวียดนามผ่านการศึกษาภาคบังคับ ระหว่างปี ค.ศ. 1975 - 2003 = The Construction of Vietnam National ideology through compulsory education during 1975-2003
หัวเรื่อง การศึกษาภาคบังคับ -- เวียดนาม;อุดมการณ์ -- เวียดนาม;เวียดนาม -- ประวัติศาสตร์
จำนวนหน้า ก-ด, [310] แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [294-308]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549