ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธีรภัท ชัยพิพัฒน์
ชื่อเรื่อง นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลระบบเฮง สัมริน-ฮุนเซ็น ต่อกระแสทุนนิยมข้ามชาติในกัมพูชา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532-ปัจจุบัน
หัวเรื่อง นโยบายต่างประเทศ -- กัมพูชา;ทุนนิยม;รัฐบาล -- กัมพูชา
จำนวนหน้า ณ, 222 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [182]-187
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545