ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิวริน เลิศภูษิต
ชื่อเรื่อง สังคมทวิลักษณ์สิบสองพันนา : กรณีศึกษางานปอยสังขารบ้านถิ่น เมืองเชียงรุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน = Dual society in Sipsong Panna : a case study with a special focus on the new year festival at Ban Thin village, Chiang Rung, people's republic of China
หัวเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- สิบสองปันนา;งานปอยสังขาร;ลื้อ
จำนวนหน้า ก-ฐ, 185 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [176]-184
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549