ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธิดากานต์ หวั่นท๊อก
ชื่อเรื่อง ผลกระทบจากการเปิดประตูสู่อินโดจีน บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน = Impacts of gateway opening to Indochina at Ban Huai Kon Checkpoint, Tambon Huai Kon Chaloem Phra Kiat, Changwat Nan
หัวเรื่อง อินโดจีน;บ้านห้วยโก๋น (น่าน);เฉลิมพระเกียรติ (น่าน). ตำบลห้วยโก๋น -- ภาวะเศรษฐกิจ;เฉลิมพระเกียรติ (น่าน). ตำบลห้วยโก๋น -- ภาวะสังคม
จำนวนหน้า 154 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [136]-139
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549