ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อิดะ, ทะซึโอะ
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารแรงจูงใจธุรการด้วยใช้ผลตอบแทนระหว่างบริษัทญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นและบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย = A Comparative study of officer's incentive administration by using compensation between Japanese companies in Japan and Japanese companies in Thailand ทะซึโอะ อิดะ
หัวเรื่อง ความพอใจในการทำงาน -- ไทย;ความพอใจในการทำงาน -- ญี่ปุ่น;บริษัท -- ญี่ปุ่น
จำนวนหน้า ก-ฐ, 161 แผ่น : ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [128]-132
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549