ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ซูซูกิ, ชิโฮ
ชื่อเรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้ที่เท่าเทียม : กรณีศึกษาการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนญี่ปุ่นกับเยาวชนไทยของมูลนิธิ ไว.เอ็ม.ซี.เอ กรุงเทพฯ สาขาพะเยา = Towards a viable model for equitable study tour : a case study of the socio-caltural learning program between the Japanese and Thai Youth at YMCA Bangkok Foundation, Phayao Branch ชิโฮ ซูซูกิ
หัวเรื่อง การเรียนรู้;การบริหารการศึกษา;สังคม
จำนวนหน้า ฑ, 222 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 218-221
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551