ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ยางวอน, ฮยอน
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการจัดประเภทคำนามด้วยคำลักษณนามในภาษาไทยกับภาษาเกาหลีตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน = A Comparative study of the process of noun categorization by classifiers in Thai and Korean based on a cognitive linguistics approach ยางวอน ฮยอน
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- ลักษณนาม;ภาษาเกาหลี -- ลักษณนาม;ภาษาไทย -- คำนาม;ภาษาเกาหลี -- คำนาม;ภาษาไทย -- การใช้ภาษา;ภาษาเกาหลี -- การใช้ภาษา;ภาษาเปรียบเทียบ
จำนวนหน้า ฑ, 152 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 147-151
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555