ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วัฒนา ขัติวงษ์
ชื่อเรื่อง คำอธิบายสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ และพยางค์ ในหนังสือไวยากรณ์ไทย = Explanation of vowels, consonants, tones and syllables in Thai grammar books
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- การใช้ภาษา;ภาษาไทย -- ไวยากรณ์;ภาษาไทย -- สระ;ภาษาไทย -- วรรณยุกต์;ภาษาไทย -- คำและวลี
จำนวนหน้า ฐ, 115 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 102-104
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555